top of page
Mihaela.png

About

Mihaela Romanica

Points d’ancrage geheugen, geschiedenis, roots. De kennis over eigen geschiedenis wordt vaak ontzegd, verborgen, weggeveegd. Poging om een (eigen) archeologie te ontwikkelen als logisch gevolg. laagoplaagoplaag, herhaling. Opstapelen, als wetenschappelijk bewijs van het bestaan. interactie, verbinding. Noodzakelijkheid om fragmentarische vondsten en gangbare materialen in contact te brengen en ze zelf associaties, analogieën en inhoud te laten creëren. de/constructie. Zoektocht naar een evenwicht tussen vorm van oorsprong en resultaat. proces.Focus op hetverkennen en verleggen van de transformerende capaciteiten en mogelijkheden van het materiaal. Vertaling van handelingen, emoties en ervaringen naar hedendaagse interventies. La mémoire du geste. reductie, begrenzing. Het overbodige weglaten en tot de essentie komen. kwetsbaarheid. Het meest innerlijke durven tonen. vrijheid. Overlevering aan het spel. verwondering. Het gebeurt op de manier waarop het moet zijn.

  • Instagram
bottom of page