top of page
PROMINENT IN THE BACKGROUND

Prominent in the background

A group show by Mihaela Romanica, Lisette Put, Björn De Feyter and Guy Veldeman.

 

Vernissage: vrijdag 9/2/2024, 19.00u

Open van donderdag t.e.m zondag  van 10/2 - 25/2, 14.00 - 18.00u

Finissage: zondag 25/2, 14.00 - 18.00u

 

 

Prominent - /ˈprɒmɪnənt/

 

1. important, famous

 

synonyms: important, well known, leading, eminent, pre-eminent, distinguished, notable, noteworthy,

noted, public, outstanding, foremost, of mark, illustrious, celebrated, famous, renowned, acclaimed,

famed, honoured, esteemed, respected, well thought of, influential, prestigious, big, top, great, chief

main, major-league

 

 

Background - /ˈbakɡraʊnd/

 

1. the part of a picture, scene or design that forms a setting for the main figures or objects, or appears furthest from the viewer

 

synonyms: surroundings, backdrop, backcloth, framework, scene, setting, surround, in the distance,

on the horizon

 

2. the circumstances or situation prevailing at a particular time or underlying a particular event

 

synonyms: circumstances, context, conditions, situation, environment, milieu, scene, scenario, framework, atmosphere, factors, influences, lead-up

***

Prominent in the background

 

Een groepstentoonstelling van Mihaela Romanica, Lisette Put, Björn De Feyter en Guy Veldeman.

 

 

 

Prominent - /ˈprɒmɪnənt/

 

1. belangrijk, beroemd

 

synoniemen: belangrijk, bekend, toonaangevend, eminent, bij uitstek, voornaam, opmerkelijk,

opgemerkt, publiek, uitmuntend, vooral, van merk, illuster, gevierd, beroemd, gerenommeerd, geprezen,

beroemd, geëerd, gewaardeerd, gerespecteerd, goed doordacht, invloedrijk, prestigieus, groot, top, geweldig, 

hoofdklasse

 

Background - /ˈbakɡraʊnd/

 

1. het deel van een afbeelding, scène of ontwerp dat een decor vormt voor de belangrijkste figuren of objecten,

of lijkt het verst van de kijker verwijderd.

 

synoniemen: omgeving, achtergrond, kader, scène, setting, surround, in de verte

op de horizon

 

2. de omstandigheden of situatie die op een bepaald moment heersen of ten grondslag liggen aan een bepaalde gebeurtenis.

 

synoniemen: omstandigheden, context, situatie, omgeving, milieu, scène, scenario, raamwerk, sfeer, factoren, invloeden, aanloop

bottom of page